Skip to content

KALİTE POLİTİKASI

CEYSU KİMYA olarak her nevi kimyasal ürünleri ve hammaddelerin yurtiçi ve yurtdışına pazarlama ve satışı, satış sonrası hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz işletmeler için sürdürülebilirliği şirket stratejisi olarak benimseyerek;
 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm müşterilerimizin iş süreçlerinin verimliliğini arttırmak, yurt içi ve globalde hem şirketimizin hem müşterilerimizin rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi sağlamak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Profesyonel çalışanlarımız ile çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olunması, etik ilkelerden ödün vermeden çalışması,
 • İş ve İşçi güvenliği tedbirlerini uluslararası standartlara uygun olarak alarak, çalışanlarımıza bu konuda eğitimler verilmesi,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla kaynaklarımızı sürekli geliştirerek Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirilmesi,
 • Satış sonrası hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini sürekli olarak ölçmeyi, ihtiyaç ve beklentilerini bilmeyi, ve müşteri taleplerini açık, şeffaf ve hızlı birşekilde çözmeyi,
 • Faaliyetlerimiz için gerekli olan kaynakları sağlamayı,
 • Yürürlükteki uluslararası yasal düzenlemeler, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmesi,

  yönündeki tüm faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde her açıdan olduğu gibi kalite açısından da örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışmayı

Taahhüt eder, Kalite politikamız olarak ilan ederiz.

× Whatsapp'dan yazın!